Mała architektura (10)

Dział poświęcony zagadnieniom związanym z elementami małej architektury. Znaczeniu elementów wykończeniowych w kształtowaniu przestrzeni publicznej i prywatnej.